Hem » FRUKT- OCH BÄRODLING » KWH Holland
KWH Holland

KWH Holland

KWH Holland är välkänt för sina innovativa lösningar när det gäller växtskyddssystem inom fruktodling. KWH Holland är t.ex. den första och enda spruttillverkare som garanterar att alla deras fläktsprutor är till 95 procent avdriftsreducerande. Detta är något unikt för branschen. KWH Hollands produkter är välkända för sin kvalitet och långa livstid. Dessutom är hållbarhet och miljötänkande fundamentalt för utvecklingen och produktionen av KWH-system.

 

KWH Holland erbjuder även kreativa resurssparande lösningar för odling av alléträd samt för ogräsbekämpning. Företaget är ensamt om att erbjuda en serie sprutor speciellt anpassade för ekologisk odling, vilket betonar deras fokus på hållbarhet och miljö. För alla dessa lösningar används högprecisionsfläktar, formgivna och tillverkade i deras egen fabrik.

Om man klickar på denna länk kan man se vilka slags sprutor och andra produkter som de tillverkar: 

https://www.kwhholland.nl/en/machines/

Kontakta oss för ytterligare information och prisuppgifter.