2014-01-24 00:00
DAS
I slutet an 2013 anställde vi 2 man på verkstaden samt byggde ut med verktyg och maskinhall för att klara även betydligt större verkstadsjobb.