Hydraulik

Hydrauliken är framtagen för att passa till fältsprutor med hydraulisk manövrering av sprutrampen och övriga hydraulfunktioner på sprutan.
Manöverenheterna är kompletta block med el. magnetventiler som passar ihop med ARAG:s manöverpaneler och BRAVO-datorer med manöverpanel.
Manöverpanelerna har symboler som är relevanta för de flesta sprutfabrikat.