Munstycken

Vi har specialiserat oss på munstycken från tillverkaren Lechler, men vi har även andra munstycken, t ex vissa av ASJ, Hypro, Albuz och TeeJet. 

Fältsprutor har i huvudsak Flatstålemunstycken i olika utföranden och dessa kan grovt indelas i olika tekniker.

Traditionellt, en enkel spaltspridare med själva spalten som en doserande öppning. Detta ger fina doppar direkt vid munstyckets tip, droppar har en relativt stor droppstorleksvariation och som är lättpåverkade av vind.

Traditionellt Antidrift, en spaltspridare som har en doseringsbricka innan själva spalten. denna teknik innebär att trycket fördelas över doseringsbrickan och är på så sätt lägre i kammaren efter som då kan ge en bättre kotroll av  droppstorleken och göra den mer uniform.

Injektor, ett munstycke som drar in luft i vätskeflödet innan det formas av själva spalten, Injektorn fungerar genom sin storlek också som en doseringskanal luften ger droppar som har luftbubblor, dessa i sin tur sprängs när de träffar ett mål och skapar mindre droppar. Vinsten är en tyngre ock större dropp som lämnar munstycket och är betydligt mindre känslig för avdrift. 

Injektor dubbelspalt, fungrerar som ovan. men har två spalter riktade vanligtvis framåt och bakåt. detta för att ge en infallsvinkel som ger en bättre träff på öppen jord (intill jordkokor) och på växten både uppkommande och i en tät växtmassa, samtidigt behålla en dropp som är mindre känslig för avdrift.